Danh ngôn thời gian

Chia sẻ  các câu danh ngôn song ngữ ý nghĩa về thời gian, những câu nói về thời gian ý nghĩa và hay nhất, lời hay ý đẹp về thời gian.