Châm ngôn cho ngày mới

Tuyển chọn Châm ngôn cho ngày mới , kho tàng Châm ngôn cho ngày mới  hay và ý nghĩa nhất