Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng...

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.
"Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng."
Danh ngôn tình bạn Olivier Goldsmith
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận