Tôi không có bạn bè và thật khó để tìm bạn bè mới Ngay...

Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm bạn bè mới.  Ngay bây giờ, những người mà ở trong cuộc sống của tôi là những người làm việc với tôi.
-
I don't have friends, and it's hard for me to make new friends. Right now, the people that are in my life are the people that I work with.
"Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm bạn bè mới. Ngay bây giờ, những người mà ở trong cuộc sống của tôi là những người làm việc với tôi. - I don't have friends, and it's hard for me to make new friends. Right now, the people that are in my life are the people that I work with."
Danh ngôn tình bạn Questlove
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận