Thời gian là người thầy tuyệt vời nhưng thật không may nó giết tất...

Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
-
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
"Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình. - Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils."
Danh ngôn thời gian Hecto Berlioz
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận