A friend to all is a friend to none.

A friend to all is a friend to none.
"A friend to all is a friend to none."
Danh ngôn tình bạn Aristotle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận