Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần...

Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.
-
Keep your friends close, keep your enermy closer.
"Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa. - Keep your friends close, keep your enermy closer."
Danh ngôn tình bạn Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận