Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến...

Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.
-
Memories are hunting horns whose sound dies on the wind.
"Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió. - Memories are hunting horns whose sound dies on the wind."
Danh ngôn thời gian Guillaume Apollinaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận