Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn.

Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn.
"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn."
Danh ngôn tình bạn Balzac (Pháp)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận