Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng chúng theo ta khi...

Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng; chúng theo ta khi ta ra ngoài nắng ấm và bỏ ta ngay lúc ta bước vào bóng râm.
"Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng; chúng theo ta khi ta ra ngoài nắng ấm và bỏ ta ngay lúc ta bước vào bóng râm."
Danh ngôn tình bạn C.Bôvi
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận