Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay! - Light tomorrow with today!

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!
-
Light tomorrow with today!
"Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay! - Light tomorrow with today!"
Danh ngôn thời gian Elizabeth Barrett Browning
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận