Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền để...

Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền để mua đâu.
"Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền để mua đâu."
Danh ngôn tình bạn Christopher Lehmann-Haupt
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận