Thật buồn khi già đi nhưng thật tốt khi trở nên chín chắn It...

Thật buồn khi già đi, nhưng thật tốt khi trở nên chín chắn.
-
It is sad to grow old but nice to ripen.
"Thật buồn khi già đi, nhưng thật tốt khi trở nên chín chắn. - It is sad to grow old but nice to ripen."
Danh ngôn thời gian Brigitte Bardot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận