Học cách sống tốt Nếu ước mình giàu có hãy tìm hiểu về sự...

Học cách sống tốt. Nếu ước mình giàu có, hãy tìm hiểu về sự giàu có; nếu ước mình hạnh phúc, hãy tìm hiểu về hạnh phúc.
"Học cách sống tốt. Nếu ước mình giàu có, hãy tìm hiểu về sự giàu có; nếu ước mình hạnh phúc, hãy tìm hiểu về hạnh phúc."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận