Bạn cần có CẢM NHẬN tốt về bản thân mình Chúng ta chịu ảnh...

Bạn cần có CẢM NHẬN tốt về bản thân mình. Chúng ta chịu ảnh hưởng từ những kỉ luật chúng ta thực hiện.
"Bạn cần có CẢM NHẬN tốt về bản thân mình. Chúng ta chịu ảnh hưởng từ những kỉ luật chúng ta thực hiện."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận