Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian Sadness flies away on...

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
-
Sadness flies away on the wings of time.
"Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian. - Sadness flies away on the wings of time."
Danh ngôn thời gian La Fontaine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận