Trí tuệ tự nó không làm được gì cả Trí tuệ cần được áp...

Trí tuệ tự nó không làm được gì cả. Trí tuệ cần được áp dụng vào hành động và kỷ luật. Chúng ta luôn phải trả giá thì mới có được lời hứa nhưng giá sẽ rẻ nếu lời hứa dễ dàng.
"Trí tuệ tự nó không làm được gì cả. Trí tuệ cần được áp dụng vào hành động và kỷ luật. Chúng ta luôn phải trả giá thì mới có được lời hứa nhưng giá sẽ rẻ nếu lời hứa dễ dàng."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận