Tạo nên niềm vui mà bạn muốn dệt nó lên thể bạn đang dệt...

Tạo nên niềm vui mà bạn muốn, dệt nó lên thể bạn đang dệt một tấm thảm đầy sắc màu. Quy luật của cuộc sống là, con người hoặc là tiến bộ, hoặc là tha hóa.
"Tạo nên niềm vui mà bạn muốn, dệt nó lên thể bạn đang dệt một tấm thảm đầy sắc màu. Quy luật của cuộc sống là, con người hoặc là tiến bộ, hoặc là tha hóa."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận