Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống...

Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.
-
Every day should be passed as if it were to be our last.
"Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống. - Every day should be passed as if it were to be our last."
Danh ngôn thời gian Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận