Việc dễ làm thì cũng dễ KHÔNG làm Đó là sự khác biệt giữa...

Việc dễ làm thì cũng dễ KHÔNG làm. Đó là sự khác biệt giữa thành công và thất bại
"Việc dễ làm thì cũng dễ KHÔNG làm. Đó là sự khác biệt giữa thành công và thất bại"
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận