Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hãy bắt đầu từ giáo dục...

Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. hãy bắt đầu từ giáo dục, chứ không phải từ động lực.
"Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. hãy bắt đầu từ giáo dục, chứ không phải từ động lực."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận