Nếu bạn tiến về phía tôi một bước tôi sẽ tiến về phía bạn...

Nếu bạn tiến về phía tôi một bước, tôi sẽ tiến về phía bạn một bước. Nếu bạn tiến về phía MƠ ƯỚC một bước – MƠ ƯỚC sẽ tiến về phía bạn một bước.
"Nếu bạn tiến về phía tôi một bước, tôi sẽ tiến về phía bạn một bước. Nếu bạn tiến về phía MƠ ƯỚC một bước – MƠ ƯỚC sẽ tiến về phía bạn một bước."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận