Nếu bạn đưa cho đứa trẻ một đô la và để cậu bé tiêu...

Nếu bạn đưa cho đứa trẻ một đô la và để cậu bé tiêu sạch với ý nghĩ “Đó chỉ là một đô la thôi mà” thì khi nào bạn muốn cậu bé thay đổi thái độ sống. Khi cậu bé năm mươi tuổi chăng.
"Nếu bạn đưa cho đứa trẻ một đô la và để cậu bé tiêu sạch với ý nghĩ “Đó chỉ là một đô la thôi mà” thì khi nào bạn muốn cậu bé thay đổi thái độ sống. Khi cậu bé năm mươi tuổi chăng."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận