Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc The busy have no time...

Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.
-
The busy have no time for tears.
"Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc. - The busy have no time for tears."
Danh ngôn thời gian Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận