Đừng thương tiếc hôm qua đừng đợi ngày mai đừng lảng tránh hôm nay...

Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay.
"Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay."
Danh ngôn thời gian Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận