Ngày đi tháng chạy năm bay Thời gian nước chảy chẳng quay được về...

Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.
"Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về."
Danh ngôn thời gian Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận