Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai nó được gọi là ngày...

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.
"Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai."
Danh ngôn thời gian Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận