Tuổi thơ hạnh phúc đã làm hỏng nhiều cuộc đời hứa hẹn A happy...

Tuổi thơ hạnh phúc đã làm hỏng nhiều cuộc đời hứa hẹn.
-
A happy childhood has spoiled many a promising life.
"Tuổi thơ hạnh phúc đã làm hỏng nhiều cuộc đời hứa hẹn. - A happy childhood has spoiled many a promising life."
Danh ngôn tuổi trẻ Robertson Davies
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận