Phụ nữ phải trả giá cho mọi thứ Đúng là họ nhận được nhiều...

Phụ nữ phải trả giá cho mọi thứ. Đúng là họ nhận được nhiều ánh hào quang hơn đàn ông cho những thành tựu tương đương, nhưng họ cũng phải chịu nhiều tai tiếng hơn khi trượt ngã.
-
Women must pay for everything. They do get more glory than men for comparable feats, but, they also get more notoriety when they crash.
"Phụ nữ phải trả giá cho mọi thứ. Đúng là họ nhận được nhiều ánh hào quang hơn đàn ông cho những thành tựu tương đương, nhưng họ cũng phải chịu nhiều tai tiếng hơn khi trượt ngã. - Women must pay for everything. They do get more glory than men for comparable feats, but, they also get more notoriety when they crash."
Danh ngôn phụ nữ Amelia Earhart
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận