Trăm thứ hoa không bằng thứ hoa con gái.

Trăm thứ hoa không bằng thứ hoa con gái.
"Trăm thứ hoa không bằng thứ hoa con gái."
Danh ngôn phụ nữ Ngạn ngữ Trung Quốc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận