Thắng lợi lớn nhất của người phụ nữ là đừng để cho mình thành...

Thắng lợi lớn nhất của người phụ nữ là đừng để cho mình thành người thắng cuộc.
"Thắng lợi lớn nhất của người phụ nữ là đừng để cho mình thành người thắng cuộc."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận