Người đời thường hay nói đến những thói xấu của phụ nữ nhưng mấy...

Người đời thường hay nói đến những thói xấu của phụ nữ, nhưng mấy ai có thể sống thiếu họ được.
"Người đời thường hay nói đến những thói xấu của phụ nữ, nhưng mấy ai có thể sống thiếu họ được."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận