Người phụ nữ giống như trà túi lọc Họ chỉ biết sức mạnh chất...

Người phụ nữ giống như trà túi lọc. Họ chỉ biết sức mạnh (chất đậm đà) của mình khi bỏ vào trong nước sôi.
-
A woman is like a tea bag. She only knows her strength when put in hot water.
"Người phụ nữ giống như trà túi lọc. Họ chỉ biết sức mạnh (chất đậm đà) của mình khi bỏ vào trong nước sôi. - A woman is like a tea bag. She only knows her strength when put in hot water."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận