Nước mắt đàn bà có nhiều tác dụng song họ chẳng mất gì khi...

Nước mắt đàn bà có nhiều tác dụng song họ chẳng mất gì khi khóc.
"Nước mắt đàn bà có nhiều tác dụng song họ chẳng mất gì khi khóc."
Danh ngôn phụ nữ Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận