Phụ nữ sẵn sàng hy sinh nếu ta tạo cho họ cơ hội.

Phụ nữ sẵn sàng hy sinh nếu ta tạo cho họ cơ hội.
"Phụ nữ sẵn sàng hy sinh nếu ta tạo cho họ cơ hội."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận