Đàn bà thường có năm nỗi sợ nghèo xấu già chết và bị bỏ...

Đàn bà thường có năm nỗi sợ: nghèo, xấu, già, chết và bị bỏ rơi.
"Đàn bà thường có năm nỗi sợ: nghèo, xấu, già, chết và bị bỏ rơi."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận