Sự xúc phạm đàn bà sẽ bị trừng phạt gấp đôi.

Sự xúc phạm đàn bà sẽ bị trừng phạt gấp đôi.
"Sự xúc phạm đàn bà sẽ bị trừng phạt gấp đôi."
Danh ngôn phụ nữ Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận