Phụ nữ có thể tha thứ khi bị thiệt thòi nhưng không bao giờ...

Phụ nữ có thể tha thứ khi bị thiệt thòi, nhưng không bao giờ quên được sự khinh miệt.
"Phụ nữ có thể tha thứ khi bị thiệt thòi, nhưng không bao giờ quên được sự khinh miệt."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận