Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những...

Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những kế hoạch khác.
Life is what happens while you are busy making other plans.
"Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những kế hoạch khác. Life is what happens while you are busy making other plans."
Danh ngôn cuộc sống John Lennon
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận