Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể Bỏ cuộc ghi nếp nhăn lên...

Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ cuộc ghi nếp nhăn lên tâm hồn.
-
Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the soul.
"Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ cuộc ghi nếp nhăn lên tâm hồn. - Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the soul."
Danh ngôn tâm hồn Douglas MacArthur
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận