Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc trong khi âm...

Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu.
-
Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love.
"Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu. - Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love."
Danh ngôn Nghệ Thuật Hecto Berlioz
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận