Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự...

Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự hủy diệt.
-
The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself.
"Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự hủy diệt. - The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself."
Danh ngôn Nghệ Thuật Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận