Tôi mơ mình vẽ và rồi tôi vẽ giấc mơ I dream of painting...

Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.
-
I dream of painting and then I paint my dream.
"Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ. - I dream of painting and then I paint my dream."
Danh ngôn Nghệ Thuật Vincent Van Gogh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận