Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu...

Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người.
-
It is music's lofty mission to shed light on the depths of the human heart.
"Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người. - It is music's lofty mission to shed light on the depths of the human heart."
Danh ngôn Nghệ Thuật Robert Schumann
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận