Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con...

Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con người.
-
The artist vocation is to send light into the human heart.
"Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con người. - The artist vocation is to send light into the human heart."
Danh ngôn Nghệ Thuật George Sand
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận