Yêu cái đẹp là thưởng thức Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật Love...

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.
-
Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.
"Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. - Love of beauty is taste. The creation of beauty is art."
Danh ngôn Nghệ Thuật Ralph Waldo Emerson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận