Tôi điên cuồng yêu âm nhạc Và bởi vì tôi yêu nó tôi cố...

Tôi điên cuồng yêu âm nhạc. Và bởi vì tôi yêu nó, tôi cố gắng giải phóng nó khỏi những giá trị truyền thống khô cằn đang bóp nghẹt nó.
-
I love music passionately. And because I love it I try to free it from barren traditions that stifle it.
"Tôi điên cuồng yêu âm nhạc. Và bởi vì tôi yêu nó, tôi cố gắng giải phóng nó khỏi những giá trị truyền thống khô cằn đang bóp nghẹt nó. - I love music passionately. And because I love it I try to free it from barren traditions that stifle it."
Danh ngôn Nghệ Thuật Claude Debussy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận