Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng...

Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.
-
Music expresses that which can not be said and on which it is impossible to be silent.
"Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm. - Music expresses that which can not be said and on which it is impossible to be silent."
Danh ngôn Nghệ Thuật Victor Hugo
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận