Họa sĩ biến thơ thành tranh nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc The...

Họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc.
-
The painter turns a poem into a painting; the musician sets a picture to music.
"Họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc. - The painter turns a poem into a painting; the musician sets a picture to music."
Danh ngôn Nghệ Thuật Robert Schumann
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận