Tình yêu là một bí ẩn bất tận bởi nó chẳng có gì khác...

Tình yêu là một bí ẩn bất tận, bởi nó chẳng có gì khác để giải thích.
Love is an endless mystery, for it has nothing else to explain it.
"Tình yêu là một bí ẩn bất tận, bởi nó chẳng có gì khác để giải thích. Love is an endless mystery, for it has nothing else to explain it."
Danh ngôn tình yêu Rabindranath Tagore
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận